Det nya läkaravtalet har ännu inte resulterat i några nya lokala avvikelseavtal.
I Sörmland är den lokala löneöversynen med 3-procentiga höjningar enligt det nya avtalet klar, men de lokala avvikelseavtalen till vilka det 0,5-procentiga påslaget är kopplat återstår.


Läs mer det nya avtalet i LT 1–2/2008 sidan 17

Avtal klart – medlarbudet accepterat


och http://www.slf.se