Antalet klamydiafall ökade med 45 procent under 2007 jämfört med 2006, enligt Smittskyddsinstitutet.
Den största ökningen finns bland unga och är allra störst i åldersgruppen 15–19 år. Där var ökningen 60 procent bland kvinnor och 71 procent bland män.