Dokumenterade riskanalyser har i stor utsträckning saknats inför förändringarna i primärvården i Stockholms läns landsting, bland annat införandet av Vårdval Stockholm.
Det konstaterar Landstingsrevisorerna i en ny rapport.
Med riskanalyser syftar revisorerna på resonemang om hur mångfaldsarbetet påverkar vård på lika villkor, hög patientsäkerhet, god kvalitet, samverkan, utbildning/utveckling och landstingets möjligheter till styrning, insyn och sanktionsmöjligheter.
Revisorerna konstaterar också att förankringen hos vårdgivarna har varit bristfällig.
Och översynen av ersättningssystemen genomförs för snabbt, särskilt i allänpsykiatrin, vilket har gett vårdgivarna kort tid att anpassa sig.