Alla patienter ska ha tillgång till akut eller omedelbar nödvändig vård oavsett betalningsförmåga, enligt en särskild policy för vård av gömda som Region Skåne beslutade om den 10 mars.
Gömdas och papperslösas betalningsförmåga ska inte få hota patientsäkerheten eller ställa sjukvårdens personal inför etiska dilemman, enligt policyn. Medicinska bedömningar ska komma i första hand och kostnaden i andra hand.
Beslutet beräknas kosta regionen mellan en halv och en miljon om året. Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har sedan juni 2006 en liknande policy.