Arbetet med en nationell patientöversikt har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Sjukvårdsrådgivningen har tecknat ett avtal med Tieto Enator, som om ett år ska ha en leveransgodkänd och testad lösning av nationell patientöversikt färdig.
Provdriften kommer att utföras i Örebro landsting och kommun. Nationell patientöversikt innebär att informationen ska följa patienten i en gemensam sammanhållen journal för kommuner, landsting och privata vårdgivare (se LT nr 5/2008).
Med en patientöversikt förväntas situationer som kan medföra onödigt lidande för patienten och onödig resursåtgång hos vårdgivaren minska. Upphandlingen av framtagande av en nationell patientöversikt inleddes i oktober 2006. Avtalet tecknas i en första vända på fem år med möjlighet till förlängning om två år. Affären är värd cirka 115 miljoner kronor.