Thomas Sandström, professor i lungmedicin vid Umeå universitet, får Salus Ansvarpriset 2007.
Han får priset inom området »Astma och astmarelaterade sjukdomar« för sin forskning om luftföroreningar i förhållande till astma och allergi.
Thomas Sandström har inom området »bidragit med viktiga tillskott i kunskapen om hur miljöfaktorer såsom ozon och dieselavgaser påverkar luftvägarna och hans forskargrupp har tydliggjort de inflammatoriska förändringar i bronkerna som kan orsakas av dessa faktorer«, enligt motiveringen, som också bland annat lyfter fram hans internationella arbete på transnationell nivå.
Priset delas ut i Svenska Läkaresällskapets lokaler den 28 april.