Flera organisationer och myndigheter på vårdsidan ser positivt på en omreglering av apoteksmarknaden, visar en genomgång av remissvaren. Men det kommer synpunkter kring det nya prissättningssystemet.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är framför allt kritisk mot förslaget att landstingen inte ska få rätten att förhandla om läkemedelspriser med leverantörerna, då landstingen är med och betalar läkemedelsnotan. I utredningen är det apoteken som utnämns till dessa prisförhandlare. SKL invänder också mot att läkemedelsregister och annan infrastruktur läggs i ett bolag under Apoteket AB och menar att detta ansvar bör överföras till sjukvårdshuvudmännen.
Även Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges farmacevtförbund ser problem. De hade önskat ett prissystem som bidrar till bättre läkemedelsanvändning, med hjälp av farmacevtiska tjänster som stimulerar till detta.
Remissvaret från Apoteket AB visar på positiva tongångar till en omreglering, men de efterfrågar ett »tydligare och enklare« prissystem när det gäller inköpspris och utförsäljningspris och vad som avses med billigaste parallellimporterade läkemedel. Avser man det billigaste läkemedlet på lokalt apotek eller det billigaste på marknaden, undrar företaget.
Socialstyrelsen ser helt andra svaga punkter. Dels vill de införa krav på de nya aktörerna om att hålla ett brett läkemedelssortiment och lagerhållning, dels befarar de en mer komplex tillsyn med en större mängd apoteksaktörer.