I intervjun med Otto Cars i förra numret (Läkartidningen nr 20/2008, sidorna 1462-5), omnämns en studie av förskrivningsmönstret inom Norrbottens primärvård som pekar på stora skillnader mellan olika vårdcentraler och läkare. Studien är gjord av Anders Österlund, smittskyddsläkare, Norrbottens läns landsting och Åsa Carlsson, överläkare, infektionssektionen, Sunderby sjukhus, Luleå. Intervjutexten kunde tyvärr tolkas som att den var gjord av Svensk förening för allmänmedicin. Själva studien publicerades i Läkartidningen nr 4/2008, sidorna 210-4.