Regeringen beslöt i förra veckan att ge Konsumentverket och Konkurrensverket i uppdrag att följa utvecklingen på apoteksmarknaden under omregleringsperioden. Syftet är att bevaka konsumenternas intressen och minimera riskerna för att det skapas inträdeshinder för nya aktörer.
– Det ska bli enklare för den enskilde att få tag på sin medicin. Vi vill därför få in fler apotek som kan bidra med längre öppettider och prispress. Avgörande för den här målsättningen är att vi uppnår en väl fungerande konkurrens på apoteksmarknaden, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.