Läkarförbundet tillstyrker Socialstyrelsens förslag att införa vaccination mot humant papillomvirus (HPV) i det svenska barnvaccinationsprogrammet.
Men förbundet vill utvidga vaccinationen. För det första bör även pojkar vaccineras.
– Det är enda sättet att få ett allmänt skydd. Även pojkar vidareför smitta, säger Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik.
Socialstyrelsen säger i sitt underlag: »Effekten av vaccinering av pojkar är inte visad ännu, och värdet av att vaccinera båda könen för att skydda flickorna är begränsat så länge en hög vaccinationstäckning bland flickorna kan förväntas.«
För det andra anser Läkarförbundet att skydd även mot virustyperna HPV 6 och 11 bör ingå i vaccinet.
HPV-typerna 6 och 11 räknas inte till de onkogena HPV-typerna; de är i stället associerade med kondylom.
»Kondylom är en mycket vanlig åkomma som kan orsaka både fysiska besvär och psykiskt lidande och genererar stora kostnader för sjukvården«, skriver Läkarförbundet i sitt ytterst korta remissvar.
Av dagens två HPV-vaccin, Gardasil och Cervarix, skyddar endast Gardasil mot HPV 6 och 11.
– Ska man ändå vaccinera så bör man ta det bredare vaccinet, kommenterar Mikael Rolfs.
Om kondylom skriver Socialstyrelsen helt kort i sin rapport att kondylom är »en relativt vanlig men oftast lindrig sjukdom«. Socialstyrelsens underlag är helt och hållet koncentrerat på de onkogena typerna HPV 16 och 18 och innehåller inga hälsoekonomiberäkningar utifrån kondylomaspekten.
Läs om Socialstyrelsens förslag i LT nr 10/2008.