Pneumokockvaccin kommer att ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det beslutade Socialstyrelsen den 13 maj efter avslutad remissrunda. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2009. Se även LT nr 4/2008 sidan 192.