Den 1 juli 2009, ett halvår senare än vad tidigare sagts, vill regeringen att apoteksmonopolet försvinner.
Apoteksmarknaden skulle enligt utredaren Lars Rejes´, förslag, som presenterades i januari i år, ha trätt i kraft den 1 januari 2009, se http://lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8542 . Förslaget har varit ute på remiss och en proposition är att vänta.
Regeringen siktar nu på att ny lagstiftning träder i kraft den 1 juli 2009.
Den 5 juni bildades också ett särskilt omstruktureringsbolag inom Apoteket AB vid Apotekets bolagsstämma. Ordförande i det nya bolaget blir Birgitta Böhlin, VD och koncernchef för Samhall AB.
Bolaget blir moderbolag för Apoteket AB och ska förbereda och leda omstruktureringen.