– Ett otroligt spännande jobb. Jag ser oerhört mycket fram emot rollen som generaldirektör för Läkemedelsverket, som är en väldigt välrenommerad myndighet, såväl nationellt som internationellt.
En av utmaningarna blir, enligt Christina Rångemark Åkerman, det ökade tillsynsansvar som följer av att apoteksmarknaden avregleras.
Christina Rångemark Åkerman är född 1961, bosatt i Skåne och gick efter tio kliniskt verksamma år in i läkemedelsbranschen.
Hon är sedan i april arbetande styrelseordförande för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, PULS AB. Företaget tar i samverkan mellan näringslivsföreträdare och ett tiotal professorer fram idéer och startar och finansierar projekt som sedan säljs vidare till läkemedelsföretag.
Dessförinnan var hon chef för produkt- och teknologiutveckling på läkemedelsföretaget Orexo i Uppsala under ett drygt år. Före det var hon verksam inom Astrazeneca, dels som medicinsk chef och senare som VD för dotterbolaget på Filippinerna.