Läkarförbundet vill förhindra en utvidgning av läkares informationsplikt till patient om dennes medicinska olämplighet för innehav av skjutvapen. Det framför förbundet i sitt remissvar på Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen.
Frågan gäller läkares skyldighet att underrätta patienter om att man till lokal polismyndighet har gjort en anmälan om att patienten är medicinskt olämplig att inneha skjutvapen.
Enligt Socialstyrelsens nya föreslagna skrivningar så ska den läkare som gör en anmälan svara för att patienten som berörs utan dröjsmål blir informerad, såvida det inte i det enskilda fallet bedöms vara uppenbart olämpligt. Läkarförbundet anser att bestämmelsen om information till patienten bör utgå. Om så inte sker bör den i vart fall ändras så att ordet »uppenbart« tas bort.
Läkarförbundet har tidigare påtalat att man önskar att själva Vapenlagen ses över, vad gäller läkares roll och ansvar i att olämpliga personer innehar vapenlicens.