Är grön laserkirurgi vid godartad prostataförstoring en bättre metod än TURP? Bör en viss operationsmetod eller en viss teknisk apparatur införas? Sådana frågor ska chefer och beslutsfattare i vården kunna ställa till SBUs Upplysningstjänst, och få svar inom förhoppningsvis 2–4 veckor. Tjänsten startar i sommar och ska fungera fullt ut tilll hösten.
Syftet är att efter en förenklad litteraturöversikt och i kortare rapporter kunna besvara fler frågor än vad som är möjligt med SBUs vanliga metoder. Någon evidensstyrka lämnas inte. Frågor om enskilda patientfall tas inte upp.