ALF-medel bör fördelas nationellt i en öppen process för att höja kvaliteten, anser Vetenskapsrådet och säger sig kunna åta sig uppdraget att granska sådana ansökningar. Det framför rådet i sitt remissvar på delbetänkandet i Olle Stendahls utredning av den kliniska forskningen, SOU 2008:7, se LT nr 8 sidan 512 och nr 9 s 607.
Rådet håller med Stendahl om att den kliniska forskningen behöver en nationell strategi men vill först se »avsevärt ökade resurser« till nationell infrastruktur som biobanker och nationella kvalitetsregister. En satsning på klinisk forskning får heller inte gå ut över grundforskningen, enligt rådet.
Rådet är enigt med Stendahl om att omvandla Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin till ett ämnesråd för hälsoforskning.