En ny blankett för jävsdeklaration ska minska risken för jäv bland externa experter. Det hoppas ett antal myndigheter inom hälso- och sjukvård, smittskydd samt läkemedels- och livsmedelshantering. Varje expert som åtar sig ett uppdrag för de ingående myndigheterna måste fylla i en jävsdeklaration, uppger ett gemensamt pressmeddelande.
Information och blankett finns enligt uppgift att hämta på myndigheternas webbplatser. »Opartiskheten ska inte kunna ifrågasättas«, deklarerar Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket, SBU, Läkemedelsförmånsnämnden samt Statens folkhälsoinstitut.
Det var i mars som Socialstyrelsen stoppade en expertgrupp som utredde nya kostråd till diabetiker, efter misstanke om starka kopplingar till livsmedelsindustrin.