Receptregistret bör ligga under en myndighet, inte ett företag (Apotekens Service AB). Det har Läkarförbundet hävdat tidigare, och gör det igen i sitt remissvar på Apoteksdatalagen (SOU 2008:28). Förbundet understryker också, i linje med utredningen, att uppgifter om förskrivarkoder enbart ska finnas vid förskrivning av narkotiska preparat och i vissa undantagsfall.
I sitt svar på remissen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33) upprepar Läkarförbundet ståndpunkten att Läkemedelsverket bör vara ansvarigt för tillståndsgivning för detaljhandeln, och tillstyrker att Läkemedelsverket har tillsyn över handeln.
Däremot förstår inte Läkarförbundet varför offentliga vårdgivare inte ska få bedriva detaljhandel med läkemedel. Det är rimligt att tro att de som söker sig till en vårdinrättning har ett större behov av läkemedel än kunder i en livsmedelsaffär, menar förbundet. Läs mer i ledarna i LT nr 3, 16 och 19/2008.