Det finns risk för att den medicinska kvaliteten försämras på sikt och att samma medicinska kvalitet inte kan erbjudas i hela länet, menar konsultfirman Ernst & Young i en rapport om Vårdval Stockholm. Främsta orsaken är hög arbetsbörda och olika förutsättningar. Ernst & Young slutsats är att patientmixen spelar roll för verksamhetens effektivitet, och rekommenderar landstinget att överväga en ändrad ersättningsmodell och att säkra tillgängligheten till tolkar.
Ernst & Youngs rapport är en av två utvärderingar av Vårdval Stockholm efter fyra månader, som landstinget presenterade den 30 juni. De visar att fler invånare listat sig och att det blivit fler husläkarmottagningar som ger fler personer vård jämfört med 2007.