Landsting som genomför vårdval saknar i dag information om skillnader mellan olika vårdcentraler när det gäller behandlingsresultat. Nu tar läkemedelsföretaget Pfizer chansen och erbjuder primärvården ett samarbete kring hjärt–kärlsjukdom, där Pfizer har en programvara, »Smart Living«, kompatibelt med Cosmic, som man har prövat i ett samarbete med vård i Östersund samt i Norge.

Läs mer (endast på webben)

Landsting som genomför vårdval saknar i dag information om skillnader mellan olika vårdcentraler när det gäller behandlingsresultat. Nu tar läkemedelsföretaget Pfizer chansen och erbjuder primärvården ett samarbete.
Bristen på tillförlitlig och patientorienterad jämförande information om vårdkvalitet var ett återkommande sidotema vid seminarier om vårdval och patientsäkerhet under Almedalsveckan. Endast en programarrangör, och då ett läkemedelsföretag, valde att ge frågan en egen seminariepunkt. Det enligt egen uppgift världsledande läkemedelsföretaget Pfizer ser nu en möjlighet att starta ett samarbete med svensk primärvård, där kraven på kvalitetsjämförelser kommer att öka radikalt genom det nya vårdvalsystemet.
– Vi erbjuder ett verktyg som vi har erfarenhet av från Norge, och som har en mjukvara som är kompatibel med journalsystem, säger Sven-Eric Söder, som vad gäller övrig information om vilka andra system programvaran är kompatibel med hänvisar till företagets IT-avdelning.
Vilka terapiområden kan bli aktuella?
– Det kommer i första hand gälla ett samarbete kring hjärt–kärlsjukdom, där Pfizer har en programvara som heter »Smart Living«, och där vi redan har erfarenhet från ett samarbete med vård i Östersund.
Sven-Eric Söder berättar också att man fått napp, och att man till hösten kommer att börja samarbeta med Landstinget i Kalmar.
I ett pressmeddelande i anslutning Pfizers seminarium »Vårdval i blindo«, så framhåller företagets svenska VD, Niklas Prager, att Pfizer tar initiativ att till sammans med landstingen skapa underlag för mer användbara informationskällor som ger förutsättningar till en systematisk uppföljning av behandlingsresultat för de patienter som vill göra ett genomarbetat val av vårdgivare.
– Vi ser oss som en katalysator och erbjuder ett verktyg som vi har erfarenhet av från Norge. Genom mätningar från varierande håll får vi information hur våra läkemedel fungerar kliniskt praktiskt. Patienter får information inför ett aktivt vårdval och vårdens huvudmän får indikatorer på hur vården fungerar.
– Men på sikt ska naturligtvis vården ensamt ta kostnaderna för kvalitetsredovisning, säger Sven-Eric Söder, informationsdirektör, Pfizer.