Socialstyrelsen kommer under hösten att följa upp landstingens aktiviteter för att hitta personer som kan ha smittats med hepatit C via blodtransfusioner. Man går då igenom resultaten från lands­tingens screening av personer som fått blodtransfusioner som barn mellan åren 1965 och 1991. Denna genomgång kommer att ligga till grund för det vidare arbetet med att hitta så många som möjligt av dem som smittats med hepatit C via blodtransfusioner. Socialstyrelsen kom i höstas med en nationell rekommendation om att satsa på aktiv smittspårning.