Fler ska få ta del av apotekens läkemedelsförteckningar, enligt en departementsskrivelse (Ds 2008:58) i vilken Socialdepartementet föreslår ändringar i lagen om läkemedelsförteckning.
En förskrivare föreslås kunna överlåta åt »annan hälso- och sjukvårdspersonal« att efter samtycke ta del av listan för att »bereda den registrerade vård eller behandling« och för att »komplettera den registrerades patientjournal«. I en akut nöd- situation ska samtycke inte krävas.
Syftet är en ökad användning av listan som i dag används av endast 300 förskrivare i landet. De gör i genomsnitt färre än en slagning i månaden, enligt promemorian.
Förslaget innebär också att farmaceuter ska få använda läkemedelsförteckningen vid individuella läkemedelsgenomgångar tillsammans med patienten och inte enbart vid expediering.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2009.