Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger ja till obligatoriska vårdval och fri etableringsrätt. Däremot avvisar man utredningsförslaget om att regeringen ska fastställa ett grunduppdrag för primärvården. Det beskedet gav SKL i ett pressmeddelande på fredagen.
Beslutet var inte enhälligt, då socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig. Även borgerligt styrda landsting har tidigare i den offentliga debatten tagit ställning mot förslaget, eftersom det strider mot kommunernas självbestämmanderätt.
Delbetänkandet om att landstingen blir skyldiga att införa ett vårdvalssystem som ger patienten rätt att välja mellan olika primärvårdgivare ingår i utredningen Patientens rätt i vården, som kommer med ett nästa delbetänkande i mitten av december.