WMA oroas över spridningen av antibiotikaresistens, som man menar har skapat ett globalt problem med allvarliga implikationer, såväl hälsomässigt som ekonomiskt. För att begränsa spridningen slog WMAs generalförsamling i ett uttalande fast att antibiotika bara ska skrivas ut av behörig vårdpersonal eller veterinär.