De ogynnsamma villkoren för att bedriva klinisk forskning i Sverige har enligt Sveriges yngre läkares förening, Sylf, gjort att andelen yngre läkare som väljer att satsa på en forskarkarriär har sjunkit drastiskt. Inför den kommande forskningspropositionen presenterar Sylf därför en fempunktspolicy för att förmå fler unga läkare att välja forskarbanan.
l Förbättra möjligheten att forska inom ramen för en anställning.
l Anpassa löneutvecklingen och öka meritvärdet.
l Förkorta utbildningstiden och inrätta fler forskar-AT- och forskar ST-block.
l Öka basresurserna och ändra fördelningen av ALF-medel.
l Värna sambandet mellan stärkt forskning och bättre sjukvård.

Läs mer Hela policyn finns på sylf.se