Vetenskapsrådet får regeringens tillfälliga uppdrag att handlägga frågor om forskningsfusk. Uppdraget gäller till dess det nya permanenta organet för forskningsfusk som aviseras i forskningspropostionen är på plats. Lärosäten som vill ha hjälp med oberoende granskning av misstänkt fusk kan vända sig till VR.
Myndigheten lade i september ned sin särskilda kommitté för frågor om oredlighet i forskningen. LT