Försäkringsbolaget Trygg-Hansa lanserar en ny typ av privat sjukvårdsförsäkring. Försäkringen täcker enbart olycksfall, och kan därför tecknas av alla vuxna utan förgående hälsodeklaration. Försäkringen gäller livet ut.
Enligt Trygg-Hansa har 400 000 personer i Sverige i dag en privat sjukvårdsförsäkring. Efterfrågan är starkt stigande och om sju år räknar företaget med att kring var femte invånare kommer att ha någon form av privat sjukvårdsförsäkring.