Den man som dömts för ett uppmärksammat mord av hatbrottskaraktär 1999 och – som Läkartidningen kunnat bekräfta – i vintras antogs till läkarlinjen i Uppsala, påbörjade aldrig sina studier.
Av sekretesskäl har man från universitetets sida konsekvent undvikit att bekräfta mannens identitet. Vad man däremot kan bekräfta är att den student med skyddad identitet som antogs till utbildningen aldrig deltagit i undervisningen.
– Eftersom studenterna har haft en del funderingar har vi valt att gå ut med beskedet att ingen person med skyddad identitet deltar i undervisningen, säger Olle Nilsson, programansvarig för läkarutbildningen på Uppsala universitet.
Precis som andra läkarutbildningar har Uppsala ett visst överintag, och ingen annan student kommer därför att få den morddömde studentens plats.