Statsbidraget för läkemedelsförmåner höjs med 800 miljoner kronor per år de kommande två åren, enligt en överenskommelse mellan So­cialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Den totala bidraget 2009 blir 22,4 miljarder kronor.
I bidraget ingår en solidarisk finansiering av vissa mycket dyra läkemedel för ovanliga sjukdomar, så kallade särläkemedel, som belastar landstingen ojämnt.