Enligt ett stickprov som gjordes den sista februari klarar tio av 18 landsting eller regioner kraven för att få vara med och dela på den så kallade kömiljarden – pengar som regeringen avsatt för att stimulera arbetet med att korta vård-
köerna. Den sista oktober 2008 var det bara sex landsting som kvalade in.
För att få ta del av kömiljarden måste man klara att erbjuda minst 80 procent av patienterna specialistbesök eller behandling inom 90 dagar. Åtta landsting klarar gränsen för behandling, sex gränsen för bedömning.
Fyra landsting, Gotland, Jönköping, Kalmar och Västra Götalandsregionen, klarar båda 90-dagarsgränserna.