Läkemedelsindustriföreningen. LIF, föreslår att läkemedel vars patent löpt ut ska prissänkas med 65 procent, i de fall det finns generiska läkemedel på marknaden. Ett skäl är att patienter med särskilda behov ska ha fortsatt tillgång till originalläkemedlet när patentet gått ut.
TLV välkomnar förslaget som ett snabbt sätt att få ner priserna till nivåer som ger väsentliga besparingar för samhället. Myndigheten under-
stryker samtidigt att dessa prissänkningar inte ersätter TLVs vanliga läkemedelsgenomgångar.
Med förslaget klaras enligt LIF målsättningen från TLV att sänka kostnaderna 350 miljoner för läkemedel vars patent gått ut.