Vårdgarantin till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, skärps till 30 dagar för nybesök och ytterligare 30 för behandling. De landsting som klarar att korta köerna får dela på 214 miljoner kronor.
Det meddelade regeringen när man förra veckan presenterade detaljerna i den satsning 650 miljoner på psykiatriområdet som aviserades i förra årets höstbudget. I satsningen ingår även 100 miljoner för att förstärka kompetensen hos personalen inom socialtjänst och psykiatri. Dessutom ska ett 30-tal kliniska forskningstjänster inom psykiatrin inrättas och statistiken inom området förbättras.