Vattenloppor och alger används ofta när man ska bedöma miljörisker med läkemedel. Men det är fel arter för ändamålet, enligt en avhandling av Lina Gunnarsson, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.
Fiskar och grodor har fler målmolekyler som liknar människans och därmed högre risk att påverkas av läkemedels­rester. Miljöriskbedömningar med nya läkemedel borde därför i stället göras på fiskar och grodor.
Hittills har man hittat rester av 150 olika läkemedel i miljön. Kunskaperna om hur de påverkar djur och växter är dock begränsade.