Johan Carlson är för närvarande chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning och har dessförinnan varit chef för smittskyddsenheten vid samma myndighet. På Smittskyddsinstitutet har han tidigare arbetat som överläkare vid epidemiologiska enheten.
Johan Carlson är infektionsläkare och docent i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.