När äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i slutet av april besökte kinesiska regeringsrepresentanter i Beijing, stod en gemensam strategi för att bemöta antibiotikaresistens på dagordningen. Vid mötet deltog experter på området från såväl Kina som Sverige, bland annat från Strama.
Samarbetet mellan länderna går ut på att utbyta erfaren­heter och hjälpa varandra, men också om att tillsammans lyfta frågan internationellt.
– Samtidigt som antibiotikaresistensläget i Kina är väldigt oroande är det glädjande att se det starka engagemang som Kina nu visar för att ta tag i situationen, säger Otto Cars i ett pressmeddelande från Strama, där han är ordförande.
Kina har visat intresse för att göra ett pilotprojekt med den svenska Strama-modellen.