Jönköping ligger i topp och Västernorrland i botten när det gäller tillgänglighet till specialistvården.
Sexton landsting skulle
få ta del av den så kallade
kö­miljarden om den skulle betalas ut i dag (se LT nr 51/2008 sidan 3717 samt nr 37/2008 sidan 2471).
De landsting som inte uppnår vårdgarantins regler om att patienter ska behöva vänta maximalt 90 dagar på att träffa en specialist och därefter maximalt 90 dagar på behandling, är Östergötland, Uppsala, Gävleborg, Örebro och Jämtland.
På det stora hela har dock regeringens satsning på att minska köerna gett resultat.
Köerna har enligt regeringen halverats mellan september 2008 och april 2009.
Den verkliga regleringen sker dock först i november.