Jönköping blir värd för EU:s hälsoministrar, som ska diskutera aktuella vårdfrågor 6–7 juli. På agendan står »tillgång till verksamma antibiotika«, »e-hälsa och förbättrad patientsäkerhet« samt »patienters rättigheter vid vård i annat EU-land«.
Mötet är ett av EPSCO:s (EU:s ministerråd för sysselsättning och socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor) informella möten, som ordnas ett par – tre gånger per år av EU:s ord­förandeland.