De statliga bidragen till
psykiatrin har inte varit effektiva, sammanfattar Riks­revisionen i en färsk översyn av regeringens psykiatristöd.
Granskningen omfattar dels de ekonomiska bidrag för
psykiatri som riktats till landstingen under perioden 2001–2007, dels läkarutbildning med inrikt­ning på psykiatri.
De statliga bidragen har haft en marginell betydelse för psykiatrins resur­ser och landstingen har inte varit bundna av regeringens psykiatrisatsning, framhåller revisionen.
Riksrevisionen uppmanar regeringen att öka tillgången på läkare med specialistkompetens i psykiatri.
Bland annat bör andelen psykiatri utökas i grundutbildningen. »Utbildningsvolymen framstår som mycket knappt tilltagen mot bakgrund av sjukdomsmönstret i befolkningen.«

Läs mer

»Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet 2009:10« på Riksrevisionens webbplats http://www.riksrevisionen.se