En allmänläkare från Bedfordshire, England, avled den 11 juli efter att ha blivit smittad av den nya influensan A/H1N1.
Dödsfallet är det sjuttonde i Storbritannien som sätts i samband med den nya
influensan. Landet är ett av de mest drabbade i Europa. Hittills har närmare 10 000
fall bekräftats, men det verkliga antalet smittade tros kunna räknas i hundra­tusental.