Tillsammans med 16 fack­förbund och professionella organisationer inom vårdområdet kräver Läkarförbundet
i ett uttalande att asylsökande och papperslösa ska ha samma rätt till nödvändig vård som andra personer.
I synnerhet vill man få bort kravet att sådana patienter ska betala vården ur egen ficka.
Vårdorganisationerna hänvisar till flera internationella konventioner, bland andra FN:s barnkonvention, som enligt dem innebär en skyldighet att behandla alla patienter likvärdigt.
Dessutom säger den etiska kod som all vårdpersonal ska följa att patientens hälsa ska vara det främsta målet och att principen om människors lika värde alltid ska gälla.