Svenskt Näringsliv öppnar i augusti en ny webbplats där vårdkonsumenter ska kunna jämföra kvaliteten hos olika vårdgivare.
Uppgifterna på webbplatsen Omvård.se kommer från offentliga källor som lands­ting och vårdgivare och handlar om sådant som väntetider, behandlingsresultat, listor över klagomål och patientföreningarnas omdömen om vårdgivarna.
Uppgifterna kommer inte att röra enskilda läkare, utan ska presenteras på enhetsnivå.