Socialstyrelsen vill se en hårdare styrning från regeringen av läkar- och sjuksköterske­utbildningarnas psykiatri­kurser.
Som det är i dag varierar såväl innehåll, litteratur, antal undervisningstimmar som
examinationsformer stort mellan de olika lärosätena, konstateras i en ny rapport. Ofta beror kursernas utformning mer på vilken kompetens som finns på lärosätet än på behoven i vården.
Socialstyrelsen tänker också bli tydligare med att informera huvudmännen om deras skyldighet att se till att läkare med utländsk examen som verkar i Sverige har adekvata kunskaper om psykiska sjukdomar.