Ersättningen till vårdenheterna bygger på en kombination av en åldersmässigt och socioekonomiskt viktad fast vårdpeng, en rörlig del som utgår för varje listad individ som besökt vårdcentralen under året samt en kvalitetsbonus om enheten lever upp till vissa nivåer för tillgänglighet, medicinsk kvalitet och förebyggande insatser.

Läs mer på landstingets webbplats:

Vårdval Östergötland