De första leveranserna till Sverige av vaccinet mot den nya influensan A/H1N1 försenas med ungefär en vecka. Det innebär att vaccinationen kan starta i vecka 42, i mitten av oktober. Orsaken till förseningen är att tillverkaren Glaxo­SmithKline måste packa om vaccinet så att det blir lättare för vårdpersonalen att hantera vaccinet.
Samtidigt visar de första kliniska testen av vaccinet att det är effektivare än förväntat. Det kan enligt Läkemedelsverket innebära att man bör prioritera att ge en dos till alla innan man ger en andra dos. Om det räcker är ännu för tidigt att säga.