Det gäller Dalarnas läkarförening, Mellersta Skånes läkarförening, Nordvästra Skånes läkarförening, Sjukhusläkarföreningen, Stockholms läkarförening, Södra Älvsborgs läkarförening, Örebro läkarförening och Östra Skånes läkarförening.
Gunnar Welander, i dag ordförande för Privatläkarföreningen, har nominerats av Sylf och MSF.
Heidi Stensmyren, som så sent som 2008 valdes till andre vice ordförande, har nominerats av Östergötlands läkarförening att efterträda Marie Wedin.

Läs mer:

Läs alla nomineringar på Läkarförbundets webbplats under: Handlingar inför Fullmäktige 09