Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvårdspersonal att medverka i den förstärkta övervakningen av vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel, när den allmänna vaccineringen av influensan A/H1N1 börjar inom kort. Med hjälp av en elektronisk tjänst ska vårdpersonal kunna rapportera in misstänkta biverkningar som inte redan listats som vanliga eller mycket vanliga.