När de schweiziska myndigheterna förra veckan godkände två vacciner mot influensa A/H1N1, undantogs gravida, barn under 18 år samt personer äldre än 60 år för vaccinet Pandemrix som Sverige köpt. Man anser sig inte ha fått tillräckliga provsvar för hur utsatta grupper reagerar på vaccinet.
I Sverige gör dock Läke­medelsverket bedömningen att biverkningarna på barn inte förväntas bli andra än på vuxna. Under den tid vaccinet har använts i Sverige har ett par hundra biverkningsrapporter inkommit från sjukvården och mellan 400 och 500 från konsumenter. Enligt Läkemedelsverket följer biverkningsmönstret det förväntade utifrån de kliniska test som utförts.