Läkemedelsverket rekommenderar i samråd med Socialstyrelsen att även små barn mellan sex månader och tre år vaccineras mot den nya influensan. Rekommendationen bygger på erfarenheterna från vaccininationen av barn mellan 3 och 6 år samt av yngre barn i riskgrupper och på en ny studie på 51 barn under tre år som visar att det inte förekommer andra biverkningar än hos äldre barn.
Beslutet grundas också på det faktum att barn under fyra år drabbas hårdare av influensan eftersom de inte har någon tidigare immunitet och är överrepresenterade bland de smittade som kräver sjukhusvård. Smittspridningen i gruppen är dessutom stor.