Andelen äldre över 80 år som får tio eller fler läkemedel minskar. Det visar Sveriges Kommuner och landstings öppna jämförelser av äldrevården 2009. Mellan 2007 och 2008 minskade polyfarmacin bland personer över 80 år från 14 till 12 procent. Den kommunala variationen är dock stor, mellan 9 procent i vissa kommuner och hela 21 procent i andra.
Även andelarna med riskfyllda läkemedelskombinationer och minst tre psykofarmaka visar nedåtgående trender. Siffran för oplanerade sjukhusinläggningar bland de äldre har där­emot gått upp något, från 495 till 520 per 1 000 invånare.