Läkemedelsindustrin ska bli bättre på att offentliggöra forskning. Alla startade kliniska prövningar på patienter ska offentliggöras, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
De internationella branschföreningarna för den forskande läkemedelsindustrin har enats om att uppdatera och expandera åtagandet att offentliggöra alla startade kliniska prövningar och resultaten av dessa. Kravet omfattar nu alla kliniska prövningar på patienter (fas II och framåt).
– Det är glädjande att arbetet fortsätter med att öka insynen, kommenterar Richard Bergström, VD för LIF, och fortsätter i pressmeddelandet:
– Ett naturligt nästa steg är att även publicera uppföljningsstudier, så kallade icke-interventionsstudier, men vi är inte där än. LIF är för detta men kan inte göra det själva, utan behöver hela branschen med sig.